ПУБЛИЧНЫЙ ДОГОВОР на оказание спортивно-оздоровительных услуг сети фитнес-клубов

Фитнес клубтарының спорттық-сауықтыру қызметтерін көрсету жөніндегі

ЖАРИЯ КЕЛІСІМ ШАРТЫ

ПУБЛИЧНЫЙ ДОГОВОР

на оказание спортивно-оздоровительных услуг сети фитнес-клубов

ПРЕАМБУЛА

Осы Жария келісім-шарты (одан әрі – Келісім-шарт) тұлғаларға спорттық-сауықтыру жабдықтарын, фитнес клубына тиесілі үй-жәйларды (одан әрі – мәтін бойынша Клуб) ұсыну жөніндегі қызметтерді жүзеге асыратын (оферта) құжат болып табылады, сондай-ақ Клуб қызметкеріне жүгінген кездегі спорттық-сауықтыру сипаттағы қызметтерді (одан әрі – мәтін бойынш Қызметтер) Қазақстан Республикасы Азаматтық кодексінің 387-нші бабына сәйкес «CHAMPION GYM» фитнес клубында алуға ниеттенген белгілі тұлғалардың жүгінулерін қамтамасыз етіп, Жарғы негізінде әрекет ететін ЧЕРНОВ ЖК жауапкершілігі шектеулі серіктестіктің (одан әрі – мәтін бойынша Клуб деп аталатын) құқықтарын, міндеттерін және қызметтерін бір тараптан, Қызметтерді тұтынатын тұлғаға қатысты (одан әрі – Клуб мүшесі деп аталатын) екінші тараптан жүзеге асырады, сонымен қатар осы Келісім-шартпен көзделген талаптарды қабылдаған Клуб мүшесінің құқықтары мен міндеттерін анықтайды.

Қазақстан Республикасы Азаматтық кодексінің 396-ншы бабына сәйкес, осы Келісім-шарттың талаптары төлем төленген сәттен бастап Клуб мүшесі арқылы сөзсіз және толық көлемде қабылданды деп есептеледі. Келісімнің егжей-тегжейлі шарттары бірігудің Тіркеу нысанында көрсетілген және олар Тіркеу нысанында бейнеленген қызметтерді көрсету мерзіміне дейін әрекет етеді.

КЕЛІСІМ-ШАРТТА ҚОЛДАНЫЛАТЫН ТЕРМИНДЕР МЕН ТҮСІНІКТЕР

Клубқа келу және қауіпсіздік техникаларын сақтау қағидалары – жаттықтыру процессінде қауіпсіз және жайлы жағдайды қамтамасыз етіп, оның барлық келушілерінің демалуына жағдай жасау мақсатында, Клубтың беделі мен адамдардың қатысуын реттейтін, сондай-ақ Клубтың әрекет етуіне септігін тигізетін Клубтың барлық мүшелері, Клубтың ықтимал мүшелері, Клубтың қонақтары және үшінші тұлғалары міндетті түрде осы қағиданы орындауы тиіс, сондай-ақ осы Қағидалар осы Келісімнің ажырамас бөлігі болып табылады. Қағиданы сақтау Қызметтерді көрсетудің маңызды бөлігінің бірі. Қағида түбегейлі болып табылмайды – Клуб өз еркімен оны толықтыруға және өзгертуге құқылы.

Фитнес клубы – Клубтың клуб мүшелеріне қызмет көрсететін аумағы.

Клубтың жұмыс сағаттарыфитнес клубының клуб мүшелеріне көрсететін ашық күндері мен сағаттары.

Клубтағы мүшелік – бұл Клуб ұсынатын базалық қызметтерінен бағасы бойынша ерекшеленетін клуб мүшелерінің мәртебесі.

Клуб картасының белсенімі – Қызметтерді ұсыну мерзімінің басталуы, күндізгі мүшелік белсенімі төлем сәті болып есептеледі және Клуб картасы бойынша Клиент төлем жасаған күннен бастап есептеледі.

Клуб картасының әрекет ету мерзімі Клуб картасының әрекет ету мерзімі (Келісім шарттың әрекет ету мерзімімен тең) – Клуб мүшелігі белсенімінің күнінен бастап және Клуб картасының түрімен анықталған мерзімімен есептеледі.

Клуб картасын мұздату (одан әрі – «мұздату») – «мұздату» мерзіміне қызмет көрсету мерзімін ұзарта отырып, қызметтерді алуды уақытша тоқтату, «мұздатудың» қол жетімді мерзімдері мен шарттары Тіркеу нысанында көрсетілген. «Мұздату» спорттық-сауықтыру қызметтерін ұсынудың қосымша опционалды қызметі болып келеді және ол Келісімнің құнына енбейді, оны қолдану мүмкіншілігін тек Клуб мүшесі ғана анықтайды, сол ретте «мұздату» туралы шешімді Клуб қабылдайды.

Клубтың қосымша қызметтері мұздатылуға жатпайды.

«Мұздату» бойынша өтініш мынадай рәсімделуге тиіс: клубтың сату бөлімінде жеке дара немесе сату бөлімінің дербес менеджері арқылы рәсімделеді.

«Мұздату» бойынша өтініш «мұздату» мерзіміне сәйкес келу керек, өтіп кеткен күн бойынша «мұздату» жүзеге асырылмайды.

Қонақтардың кіруі – Клуб мүшесінің қонағы немесе Клубтың дербес клиенті Клубқа келу ережесін сақтай отырып және осы Келісім негізінде оның фитнес клубқа біржола кіру мүмкіндігі бар.

Қосымша қызметтер – Фитнес клубтың аумағында Клубтың қосымша қызметтеріне құнының қолданыстағы ресми бағанамасына сәйкес жеке төлем бойынша жүзеге асырылатын Клуб мүшелігіне енгізімеген қызметтер.

 1. КЕЛІСІМ-ШАРТТЫҢ МӘНІ

1.1. Клуб Келісім шарттарына сәйкес және егер Клиент Клуб қызметкеріне жүгінген жағдайда Клиентке атаулы фитнес клубтарының спорттық-сауықтыру жабдықтарына, фитнес клубына тиесілі үй-жәйларға қол жетімділікті ұсынады. Келісім шарттары Клуб мүшесі қызметтерге толық төлеген сәттен бастап қабылданған ретінде есептеледі.

1.2. Клуб қызметті абонемент негізінде ұсынады және олар төлеген уақытына Клубқа келу сәтіне қарай көрсетіледі. Төленген мерзімде келу саны шектеусіз және Клуб клиенті Клубтың жұмыс режиміне сай сатып алған Клуб картасына сәйкес анықталады. Персоналды жаттығулардың саны тіркеу парағында көрсетіледі.

Сонымен қатар, Тараптар Клуб ұсынатын қызметтер фитнес-клубқа кез келген жұмыс уақытында бару мүмкіндігін беру болып табылатынын анықтады. Клиент фитнес-клубқа бармауға құқылы, дегенмен Клуб ұсынатын Қызметтер көрсетілген болып есептеледі, өйткені фитнес клуб клубтың жұмыс уақытында қалыпты жұмыс істеді.

1.3. Төлем мерзімі Клиент Клуб картасы бойынша төлем жасаған күннен бастап есептеледі. Клуб жеке негізде, Клиенттің өтініші бойынша, өз қалауы бойынша Клуб картасын белсендіру мерзімін ұзарта алады. Клиенттен төленген соманы қайтару туралы өтініш түскен жағдайда, белсендіру күні нақты төлем күні болады.

1.4. Төленген мерзім Тіркеу нысанына сай Клуб картасының түріне байланысты анықталады.

1.5. Қызметтер Клуб мүшесіне осы Келісімнің талаптарына, фитнес клубқа келу ережесіне және Келісімнің ажырамас бөлігі болып табылатын Тіркеу нысанына сай жүзеге асырылады. Тіркеу нысанына қол қойып және\немесе Қызметтерге ақша қаражаттарын төлеп, Клуб мүшесі нысанының шарттарын орындауға ниеттімін деп растайды және Клубқа келу ережесін сақтаймын деп міндеттенеді.

1.6. Келісімнің әрекет ету мерзімі қызметтерді төлеген күннен және\немесе Тіркеу нысанына қол қойған күннен бастап қызметтерді көрсету мерзімі аяқталғанша жалғасады. Келісім бойынша қызметтерді жүзеге асыру мерзімі Клиентті осы Келісімге тіркеудегі Тіркеу нысанында көрсетіледі.

1.7. Тараптар мынадай келісімге келді, яғни барлық жарияланымдар, ескертулер, клуб іс-шараларын өткізу туралы хабарламалар, жаттығу жасауға арналған аймақтарын шектеу туралы анықтамалары, топтық бағдарламалардағы өзгерістер, Клуб үй-жәйінің жұмыс режимінің өзгеруі және Клуб өз тарапынан Клиентке жеткізуі тиіс өзге де ақпараттарды Клуб Клубтың рецепциясында және\немесе екі Тарапқа да қол жетімді жариялау парақтарында (соның ішінде әлеуметтік желілерде) жариялау қажет, бұл дегеніміз өз кезегінде, Клубтың Ереженің немесе Келісімнің кез-келген өзгерістері туралы ақпараттандырумен шектескен Клиент алдындағы өз міндеттерін орындау болып табылады. Сол ретте Клиент Келісімнің осы тармағы аясында ақпараттарды алу барысындағы назарсыздығы Клуб қабылдаған кез-келген өзгерістерден беймәлім болып қалғандығына Клубқа еш наразылықтарын білдіре алмайды.

1.8. Тараптар келісімге қол қоймас бұрын фитнес клубтың қызметтеріне төлем төлеу Клиенттің (жеке тұлғаның немесе заңды тұлғаның) осы жария келісім-шартпен, клубқа келу ережелерімен танысқанын растайды және осы тұста жазбаша келісім-шартқа қол қоюдың қажеті жоқ.

2. ҚЫЗМЕТТЕРДІҢ ҚҰНЫ ЖӘНЕ КЕЛІСІМ БОЙЫНША ЕСЕПТЕУЛЕР ТӘРТІБІ

2.1. Осы Келісімнің құны Тіркеу нысанымен көрсетіледі. Клуб мүшесі қызметтерді осы Келісіммен және бірігудің Тіркеу нысанымен көзделген тәртіпте және мерзімде төлейді.

2.2. Келісім құнының 50% (елу пайыздық) бөлігі Клубтың клуб мүшесіне көрсететін қызметтернің төлем көлемі болып табылады (көрсетілген бөлік төленген Шарттың бағасынан және сатып алынған абонементтің мерзімінен есептеледі), ал 50 % (елу пайызды) құрайтын екінші бөлігі Клуб мүшелігіне төленген төлем көлемі болып табылады және соңғы кері қайтарылмайды, осы соманың ішіне Клубтың шығындары да енгізіледі (пластикалық карта, банк комиссиясы, қызметкерлердің еңбек сағаттары, маркетингтік шығындар, жарнама) (көрсетілген бөлік Шарттың төленген құнынан және сатып алынған жазылым мерзімінен есептеледі, бірнеше айға сатып алған кезде есептеу құны пропорционалды түрде артады).

2.3. Келісім бойынша есеп айырысу тек теңге арқылы, яғни Клуб кассасына қолма-қол ақша қаражаттарын төлеу арқылы немесе банк картасына, не болмаса Клубтың банк картасына аудару арқылы жүзеге асырылады.

2.4. Осы Келісім-шартты кез-келген жағдайлар бойынша мерзімінен бұрын бұзу жағдайында және Клубтың мүшелегіне тәуелсіз жағдайда Тараптар өзара келіседі, Клуб мүшесіне атқарылмаған қызметтер үшін ақша қаражаттарын қайтару мәселесі осы Келісімде көзделген талаптар аясында ғана жүзеге асырылады.

2.5. Ақша қаражаттары осы Келісімді бұзған күннен бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде жүзеге асырылады.

2.6. Кез-келген бонустық опциялар, сый сертификаттары, сыйлықтар, клубтың мүшелікті ұзарту түріндегі жүлделер, сый рәсімдері қолма-қол ақша қаражаттарына ауыстырылмайды, ақшалы түрде өтелмейді немесе Тараптар өзара есеп айырысуы ретінде жүзеге асырылмайды.

2.7. Клуб мүшесі жазбаша өтініш арқылы өзінің Клубтың мүшелігін қалған мерзімге басқа тұлғаға рәсімдеуге құқылы, сол ретте клубтың жаңа мүшесі қолданыстағы ресми бағанама сай қайта рәсімдеу құнын төлейді.

2.8. Егер Клуб мүшесі екінші деңгейлі банк қызметтерін пайдалана отырып бөліп төлеу немесе несие арқылы Келісімнің құнын төлесе, мұндай жағдайларда Келісімнің екінші деңгейлі банк анықтаған құнының жарты бөлігі кері қайтарылуға жатпайтын көрсетілген қызметтердің комиссиясы ретінде есептеледі.

3. ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ ШАРТТАРЫ

3.1. Осы Келісім-шартты қабылдау барысында Клуб мүшесі өзі немесе оның кәмелет жасқа толмаған балалары дене шынықтырумен, спортпен айналысуға қарсы медициналық анықтамаларының жоқ екенін растайды және өзінің, сондай-ақ өзімен бірге осы фитнес клубтағы спорт түрлеріне қатысып жүрген кәмелет жасқа толмаған балаларының денсаулықтарына жауапты болады.

3.2. Осы Келісім-шартты қабылдағаннан соң Клуб мүшесі фитнес клубтың деректер базасына тіркеледі, сол ретте Клуб одан оның дербес мәліметтеріне сұрау салады, яғни (аты-жөні, телефон нөмірі, фото, электрондық поштасы, мекенжайы), Клуб мүшесінің жеке тұлғасын бірегейлендіру мақсатында электронды түрде суретке түсіреді, содан соң оған Клубтың картасы беріледі. Клубтың дербес картасы – бұл атаулы болып табылады және оны басқа тұлғалар қолдана алмайды, тек қана Тіркеу нысанына сай өзге тұлғаға қайта рәсімдеген жағдайда ғана оны басқа тұлға қолдануы мүмкін.

Клуб картасын алдын-ала қайта рәсімдеусіз үшінші тұлғаға беру фактісі анықталған жағдайда, осы бұзушылыққа жол берген клиенттің клуб картасы тез арада бұғатталуы тиіс.

3.3. Фитнес клубтың әкімшілігі мен қызметкерлері Клуб картасының бірегейлігі жайында қандай-да бір мәселе туындаған кезде жеке тұлғаны анықтау куәлігін сұратуға құқылы.

3.4. Фитнес клубтағы клуб мүшелігі әлдебір себептерге қарамастан, фитнес клубқа келмеген күндері үшін орнын толықтыру мәселелерін қарастырмаған. Егер Клуб мүшесі осы Келісімнің әрекет ету мерзімінде толық немесе жартылай клубқа келмеген болса, клуб қызметтері көрсетілген ретінде есептеледі және Клуб мүшелігі (Келісімнің әрекет ету мерзімі) ұлғайтылмайды.

4. ҚОСЫМША ҚЫЗМЕТТЕР

4.1. Клуб жаттықтыру пакеті бойынша біржола негізде қосымша қызметтерді ұсынады. Қосымша қызметтердің құны Клубтың қолданыстағы тарифтерімен анықталады.

4.2. Қосымша қызметтердің құны Клуб мүшесімен қолма-қол ақша қаражаттарымен Клуб кассасына немесе Клубтың сату бөлімінің маманы әзірлеген есеп-шот негізінде қолма-қол ақшасыз төленеді.

4.3. Клубтың қосымша қызметтері Клуб мүшесіне жаттықтыру пакетіне немесе біржолғы қызметтер үшін тек толық төлем төлегеннен кейін ғана көрсетіледі.

4.4. Пакет бойынша жаттықтыру әрекеттерінің мерзімдері Қызметтер жеке дара Клубтың өзінің кінәсі бойынша өткізілмеген жағдайларды қоспағанда, ұзартылмайды, сонымен қатар мұздатылуға жатпайды.

4.5. Қосымша қызметтерге төленген сома кері қайтарылмайды.

4.6.Клуб картасы немесе киім ауыстыратын бөлме шкафтарының электрондық кілті жоғалған немесе бүлінген жағдайда клиент Фитнес клубқа картаны қайта шығарғаны үшін 500 теңге және жаңа кілтті сатып алуға және бағдарламалауға 5000 теңге мөлшерінде соманы өтеуге міндетті

5. ТАРАПТАРДЫҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ

5.1. КЛУБ МІНДЕТТІ:

5.1.1. базалық қызметтер ұсынуға (жаттықтыру залына бару, сауна (Клубта бар болған жағдайда) және қосымша қызметтер (дербес тренинг, секциялар);

5.1.2. Клуб клиентін Келісімге сай қызметтердің шарттары мен құрылымдарының өзгерістері туралы Келісімнің 1.7 тармағы тәртібінде Клубтың рецепциясында сол өзгерістердің жасалмас бұрын 2 күн алдын дер кезінде ақпараттандыруға;

5.1.3. Спорт құралдарының жұмыс істейтінін қамтамасыз етуге;

5.1.4. Клубқа қатысу уақытында Клуб клиентіне жеке заттарын сақтау үшін киім шешетін орыннан арнайы ұяшық ұсынуға;

5.1.5. Клубтың қабылдауында немесе Клубтың әлеуметтік желілердегі ресми парақшаларында көрсетілген Клубтың жұмыс уақытын қамтамасыз ету.

Сол ретте Тараптар Клубтың жұмыс істейтін сағаттары Қазақстан Республикасының Уәкілетті органдарының шектеу актілеріне сәйкес өзгеруі мүмкін екенін келісіп қабылдайды. Жұмыс уақытының өзгеруі жайлы Клуб клиентке екі тарапқа да қол жетімді жарияланымдар арқылы ескертеді (соның ішінде әлеуметтік желілер арқылы).

5.1.6. Клиентті суретке түсіргеннен кейін 30 (отыз) жұмыс күні ішінде Келісімгің шарттарына сәйкес төлем төленген жағдайда клиентке ұсынылатын қызметтер тізбесі бейнеленген Клуб картасын беруге;

5.2. КЛУБ ҚҰҚЫЛЫ:

   1. Клуб іс-шараларын өткізу барысында жаттығуға арналған аймақты шектеуге, сол жайында Клиент Келісімнің 1.7 тармағы тәртібінде 48 (қырық сегіз) сағат бұрын ескертіледі;

   2. Келісім бойынша және\немесе қосымша қызметтер бойынша төленбеген борышы бар клиентті жаттықтыруға қатыстырмауға;

   3. Клиентті жедел респираторлық вирустық инфекциясы болған жағдайда немесе алкогольді, улы, есірткілік масайған жағдайларда жаттықтыруға қатыстырмауға;

   4. Клубтың жұмысының өзгеруі немесе толықтырылуы туралы ақпараттарды дер кезінде жеткізу мақсатында Клиенттің жеке ақпараттарын қолдануға;

   5. кез келген жөндеу және/немесе техникалық қызмет көрсету жұмыстарын жүргізу үшін қажетті мерзімге Клубқа келуге шектеу қоюға;

   6. Клиентпен келіспестен бір тараптан Клуб ережесін анықтауға және өзгертуге, бірақ Клубтың жұмыс жасау уақытын өзгертілмейді, клиентке ұсынылған қосымша қызметтердің тізбесі мен құнын, топтық бағдарламалардың түрі бойынша жинақталуын және топтық бағдарламаның әр түріне арналған сағат санын өзгертуге;

   7. Клиенттен және оның қонақтарынан (одан әрі — Қонақ) Ережені сақтауды талап етуге.

   8. Алкоголь, есірткі немесе өзге де интоксикация жағдайындағы адамдарға Фитнес клубқа кіруден бас тартуға фитнес клуб кез келген уақытта үй-жайдан шығарып жіберуге және осы шартты бұзу жойылғанға дейін Клиентті жібермеуге құқылы және бұл осы Шартты бұзбайды.

   9. Фитнес клубты санитарлық өңдеу және/немесе техникалық қызмет көрсету үшін 48 сағаттан аспайтын мерзімге және клиенттерді кемінде күнтізбелік бес күн бұрын алдын ала хабардар ете отырып, Фитнес клубтың ресепшніне, сондай-ақ Фитнес клубтың «Instagram»телеграмм әлеуметтік желісіндегі парақшасына жазбаша хабарлау арқылы жабу.

   10. Фитнес клубы киім ауыстыратын бөлмелер мен душ бөлмелерін қоспағанда, барлық бөлмелерде бейнебақылау жүргізуге құқылы. Сондай ақ Фитнес Клуб жаттығу процесін суретке түсіруге және бейнеге түсіруге және фитнес клубты жарнамалау және танымал ету үшін осы файлдарды өз қалауы бойынша пайдалануға құқылы.

  1. КЛИЕНТ МІНДЕТТІ:

   1. Клубқа осы келісімнің әрекет ету мерзімі ішінде денсаулықтың барлық өзгерістері туралы хабарлауға;

   2. Өзінің жеке денсаулығын өз бетінше бақылауға; Фитнес-клуб ережелерін, сондай-ақ Фитнес-клубтың басқа клиенттері мен қызметкерлерінің құқықтарын сақтау. Клиенттің темекі шегуге, қатты музыка қоюға, клубтың басқа клиенттерін қорлауға құқығы жоқ.

   3. Клубқа оның созылмалы аурулары немесе клубта жаттығу кезінде денсаулығында жағымсыз өзгерістерге әкелуі мүмкін басқа да ауытқулар туралы хабарлауға;

   4. Келісімнің әрекет ету мерзімінде егер клиенттің денсаулығында әлдебір инфекциялық немесе психикалық ақаулар, не болмаса өзінің және өзгенің өміріне қауіп төндіретін өзге де бұзушылықтар бар болған жағдайда, ол жайында кешіктірмей Клубқа хабарлауға; Клиент мерзім бойы өзінің емдеу дәрігерінде медициналық тексерістен өтіп тұруы қажет;

   5. Клубқа келген кезде Клуб картасын көрсетуге, ал егер клуб картасы болмаған жағдайда, фотосуреті бар жеке куәлігін көрсетуге (төлқұжат, жүргізуші куәлігі) және Клубтың рецепциясына тіркелуге. Клуб картасы Клуб аумағына кіретін рұқсат қағазы болып табылады.

   6. Клуб картасын жеке өзі қолдану қажет. Клуб картасы атаулы және оны өзге тұлға қолдана алмайды. Клуб картасын қайта рәсімдеусіз үшінші тұлғаға беру фактісі анықталған жағдайда, осы бұзушылыққа жол берген Клуб картасы тез арада кешіктірілмей бұғатталуға жатады.

   7. Клубтың клиенті болып табылмайтын Клуб қонақтарын Ереже талаптарын сақтау қағидасымен таныстыру.

   8. Егер мұндай файлдар клиенттің ар-намысы мен қадір-қасиетіне нұқсан келтірмесе, жарнамалық мақсаттар үшін клиенттің кездейсоқ немесе ерікті қатысуымен фото/бейне материалдарды пайдалану фактісі бойынша Фитнес клубқа шағым түсірмеу.

5.4. КЛИЕНТ ҚҰҚЫЛЫ:

5.4.1. Клубтың жұмыс режиміне сәйкес Клубқа келуге;

5.4.2. Клубтың жұмысы және атқаратын қызметтері жайлы қажетті және шынайы ақпарат алуға;

5.4.3. егер клиенттің картасында мүмкіндік бар болған жағдайда, тоқтату «мұздату» мүмкіндігін қолдануға, дегенмен бұл жайлы алдын-ала сату менеджерлерін ескеру қажет.

Келісімнің осы талабының шарты Клуб ұсынатын қосымша қызметтерге таратылмайды.

5.4.4. Клубқа клуб тарифына және қонақ үй-жәйларының ережелеріне сәйкес белгіленген төлемақыға қонақтарды әкелуге; Клубқа қонақтардың келуі алдын-ала сату менеджерімен келісіледі. Қонақ келу барысында Клуб рецепциясында қонақтың жеке тұлғасын анықтайтын құжатты ұсыну қажет;

5.4.5. Келісімнің әрекет ету мерзімі ішінде біржола клуб картасын жазбаша арыз негізінде ресми бағанамаға сәйкес өзге тұлғаға қайта рәсімдеуге;

5.4.6. Клубқа өз ұсыныстары мен кепілдемелерін жолдауға.

6. ТАРАПТАРДЫҢ ЖАУАПКЕРШІЛІГІ

6.1. Осы Келісім-шарт бойынша міндеттемелерді орындамау немесе тиіссіз орындау Қазақстан Республикасының азаматтық кодексі талаптарына сай жауапкершілікті көздейді.

6.2. Егер Клуб клиенттерінің денсаулығына үшінші тұлғалардың құқыққа қарсы әрекеттері салдарынан немесе Клиенттің өзінің осы Клуб Ережелерін сақтамағаны салдарынан не болмаса қауіпсіздік шараларын сақтамағаны нәтижесінде нұқсан келтірілген болса, Клуб ол үшін жауапты емес.

6.3. Егер Клиент жаттығуға қатысу алдында Клуб әкімшілігін өзінің басынан өткерген жарақаттары немесе созылмалы сырқаты бар екенін ескермегендіктен, жаттығу барысында оның денсаулығы нашарлаған жағдайда ол үшін Клуб жауапты емес.

6.4. Клиент өзінің жеке денсаулығына және өзімен бірге Клубқа келіп жүрген кәмелетке толмаған балаларының денсаулығына толығымен өзі жауап береді.

6.5. Клиент қонақтардың осы Клубтың Ережелерін сақтауына және Клубтың мүлкіне келтірілген залал үшін келтірілген залал сомасы мөлшерінде ынтымақты түрде жауап береді. Егер қонақ залалды өндіру бойынша өзінің міндетін орындауға шамасы келмеген жағдайда, ол залады Клубтың клиенті толық көлемде өтейді. Келтірілген залал мөлшерін Клуб келтірілген залалды өндіру үшін қаажетті сома негізінде анықтайды, сонымен қатар залалды өндіру бойынша дауды шешумен байланысқан шығындарды да өтейді.

6.6. Егер Тараптар осы Келісім-шарт бойынша бой бермейтін күш салдарынан міндеттемелерді орындамаған немесе жартылай орындаған жағдайда жауапкершіліктен босатылады: зілзала, жаппай тәртіпсіздік, әскери іс-қимылдар, ереуілдер, өрт, жер сілкінісі, Тараптардың екі жақты келісімін жүзеге асыруға кедергі келтіретін (форс-мажорлы әрекеттер) заң шығару актілеріндегі өзгерістер.

6.7. Егер ғимаратты жөндеу немесе ғимаратты не болмаса оның жарты бөлігін қайта тұрғызумен байланысты жағдайларда өз міндеттемелерін орындауға немесе жартылау орындауға мүмкіндігі болмаған жағдайда Клуб бір тараптан картасының мерзімін сұранымсыз ұзартуға мүмкіндік береді.

6.8. Клубта әлдебір тәуелсіз жағдайлармен техникалық ыңғайсыздықтар (апат, коммуникация, жоспардан тыс инженерлік жөндеу жұмыстары және т.б) туындаған жағдайда Клуб ол үшін жауап бермейді.

6.9. Келісім бойынша төлемдерді төлеудің мерзімін өткізіп алған жағдайда, Клиент Клубтың талабы бойынша Клубқа өтіп кеткен әр күн үшін Келісім сомасынан 0.5 % (нөл бүтін оннан бес) мөлшерінде айыпақы төлеуге міндетті.

6.10. Келісім-шарттың 6.11 тармағында көрсетілген негіздер бойынша осы келісім-шартты мерзімінен бұрын бұзған жағдайда, Клуб Келісім бойынша бұрын көрсетілген қызметтер үшін төленген сома құнын қайтармайды.

6.11. Осы Келісім-шартты Клуб мүшесінің бастамасымен Клубқа қатысы жоқ мән-жәйлар бойынша мерзімінен бұрын бұзған жағдайда, Тіркеу нысанының шарттарына сай төленген сомалар қайтарымсыз болады.

6.12. Клуб мүшелері Клуб мүлкіне келтірілген залалға материалдық түрде жауапты. Клуб мүшелеріне, кәмелет жасқа толмаған балалардың заңды уәкілдеріне келтірілген залалды өтеу бойынша және бүлінген және одан әрі қолдануға жарамсыз жабдықтарды жөндеу жұмыстарымен ілескен, сонымен қатар бассейннің суын ауыстырумен қатар алынбаған кіріс бойынша жауапкершішік жүктеледі.

6.13. Клуб мүшесі өзінің қонағы Клуб ережесін сақтамағаны, қызметтерді төлемегені және Клубтың мүлкін тиісті түрде қолданбағаны немесе бүлдіргені үшін жауап береді.

7. ӨЗГЕ ДЕ ШАРТТАР ЖӘНЕ ДАУДЫ ШЕШУ ТӘРТІБІ

7.1. Осы Келісім негізінде туындауы мүмкін барлық дауларды Тараптар келіссөздер арқылы шешуге тырысады.

7.2. Егер аталған дау мен келіспеушіліктер өзара келіссөздер арқылы шешілмеген жағдайда, олар ҚР Заңына сәйкес Астана қаласының сәйкес аудандық сотында шешілетін болады.

8. КЕЛІСІМ-ШАРТТЫ БҰЗУ ТӘРТІБІ

8.1. Осы Келісім өз күшіне келісімнің 1.1 тармағында көрсетілген қызметтерді төлеген сәттен бастап енеді және Клуб мүшелігінің төленген мерзімінің аяқталғанына дейін әрекет етеді. Клиент тарапынан бұзу «тұтынушылардың құқықтарын қорғау туралы» ҚР Заңына және ҚР АК 401-бабына сәйкес болуы тиіс.

8.2. Осы Келісім егер сыртқы факторлар және мән-жәйлардың әсерін (соның ішінде, бірақ инженерлік қалалық коммуналдық қызметтер қалалық желілерді өшіру, жол қызметтері жөндеу жұмыстарын жасау, қалалық іс-шаралардың өтуі) қоспағанда, Клуб өз міндеттерін жүйелі түрде орындамаған жағдайда Клиенттің бастамасы бойынша бұзылуы мүмкін. Тұтынылған қызметтер кезеңін есепке алудың ең аз бірлігі бір күнтізбелік айды құрайды, бұл «тұтынушылардың құқықтарын қорғау туралы»ҚР Заңына сәйкес шарт сомасынан 30% ұстап қалумен клуб картасының ең аз қолжетімді түріне сәйкес келеді.

8.3. Егер Келісім-шарт осы келісімнің 8.2 тармағының тәртібінде бұзылған жағдайда, Клуб Клиентке Келісімнің 2.2 тармағында көзделген қайтаруға жатпайтын мүшелік жарнасын алып тастағанда, қатыспаған жаттықтыру жұмыстары уақытының сомасын қайтарады. Аталған жағдайда Келісім шартты бұзу алдында Клиент 5 (бес) күн бұрын жазбаша ескерту ұсынуы тиіс. Клуб келіскен жағдайда, Тараптар Келісім-шартты бұзу туралы келісімге қолдарын қояды.

8.4. Келісімді Клиент тарапынан бұзу жағдайында Клуб тарапынан міндеттемелер бұзушылықтары болмаса, Келісімнің 2.2 тармағымен көзделген төленген мүшелік жарна және екінші деңгейдегі банк ұсынған бөліп төлеу немесе несие бойынша шығындар (егер мұндай қызметті клиент қолданса) ол қайтарылуға жатпайды. Клуб картасының нақты әрекет ету мерзімі күнтізбелік бір айдан асатын болса, онда төлемді қайтару кезінде Клуб мүшелігіне төленген төлемді есепке алмай, қайтарылатын сома баға прейскурантына сәйкес Клубтың ай сайынғы жазылымының сомасынан кем болмауы керек. Бұл жағдайда қайтару мәселесі бойынша түпкілікті шешімді Клуб қабылдайды.

8.5 Осы Келісім-шартты Клуб мына жағдайларда Клиенттің мекенжайына ескерту жолдай отырып, бір тарапты бұзуы мүмкін:

— Клиент Клубқа келу Ережесін бұзғаны және\немесе қауіпсіздік техникасын сақтамағаны жағдайында;

— Осы Келісім-шарттың талаптарын жүйелі түрде;

— Клиент Клубқа алкогольдік және\немесе есірткілік масайған күйде келген болса (мұндай жағдайда келген күндердің санына қарамастан);

— Клиент Клубқа және\немесе үшінші тұлғаларға мүліктік залал немесе қасақана жеке жарақаттар және\немесе кез-келген деңгейдегі жарақат келтірген жағдайда.

8.6. Келісім-шарт мұндай жағдайларда Келісімді бұзу туралы ескерту жолдаған сәттен бастап бұзылды деп саналады.

9. ҚОРЫТЫНДЫ ЕРЕЖЕЛЕР

9.1. Клуб бір тараптан осы Келісім-шартқа және оның қосымшасына өзгерістер мен толықтырулар енгізуге құқылы. Жаңа шарттар және\немесе ережелер Клуб мүшелері үшін фитнес клубтың рецепциясына немесе Клубтың сайтына, сондай-ақ әлеуметтік желілерге жарияланғаннан кейін күшіне енеді.

9.2. осы Келісім-шарт бойынша Тараптар арасында туындауы мүмкін барлық даулар мен келіспеушілктер Клуб және Клуб мүшесі арасында өзара келіссөз арқылы шешіледі. Тараптар келіссөзде түсіністеушілік танытқан жағдайда, бұл мәселелер фитнес клубтың орналасқан мекенжайы бойынша сот органдарында қаралуға жатады.

Осы Келісім-шарттың және оның қосымшасында реттелмеген барлық ережелер Қазақстан Республикасының Заңымен реттеледі.

9.3. Клуб ресми түрде Клуб мүшесінің басқа тұлғаларына өздернің мінез-құлықтарымен немесе әрекеттерімен жағымсыз қарым-қатынас тудыратын немесе одан бөлек, оларға қауіп төндіретін тұлғалар туралы құқыққорғау және көші-қон органдарға сұрау салып, оларды фитнес клубтың аумағына жақындатпау мақсатын жүзеге асыруға құқылы.

9.4. Клуб мүшесі осы Келісім-шартты және оған қоса берілген барлық қосымшаларды қабылдай отыра, алдап-арбау, қорқытушылық жағдайда емес екенін, оның өмірі мен денсаулығына еш қауіп жоқ екенін, барлық жаттықтырулар мен шынықтыруларға, сонымен қатар іс-шараларға өз ниетіне және тәуекелдігіне сай қатысатыны жайлы айтып ескерді.

9.5. Осы Келісім-шарттың және фитнес клубқа қатысу Ережесінің Клубқа және Клуб мүшесі үшін заң күші бірдей.

ПРЕАМБУЛА

Настоящий Публичный Договор (именуемый далее – Договор) является предложением (офертой) по оказанию услуг по предоставлению лицам доступа к спортивно-оздоровительному инвентарю, помещениям принадлежащим фитнес-клубу «CHAMPION GYM» (далее по тексту – Клуб), а также, в случае обращения лица к работникам Клуба, услуги спортивно-оздоровительного характера (далее по тексту – Услуги) в фитнес-клубе, адресованным кругу лиц, желающим приобрести Услуги в соответствии со статьей 387 Гражданского кодекса Республики Казахстан и устанавливает права, обязанности и условия оказания Услуг ИП ЧЕРНОВ (именуемое далее – Клуб), действующего на основании Устава с одной стороны, в отношении лица, являющегося потребителем Услуг (именуемого далее — Член клуба), с другой стороны, а также устанавливает права и обязанности Члена клуба, принявшего условия Договора в порядке, предусмотренном настоящим Договором.

Согласно статье 396 Гражданского кодекса Республики Казахстан, условия Договора считаются принятыми Членом клуба безоговорочно и в полном объеме с момента оплаты Услуг. Детализированные условия Договора указаны в Регистрационной форме присоединения и действуют в течение сроков оказания услуг, указанных в Регистрационной форме.

ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ДОГОВОРЕ

Правила посещения Клуба и соблюдения техники безопасности (далее – Правила, Правила посещения) – правила, обязательные для исполнения всеми Членами клуба, потенциальными Членами клуба, Гостями клуба и третьими лицами, которые регулируют поведение и посещение Клуба с целью создания безопасных и комфортных условий для тренировочного процесса и отдыха всех его посетителей, а также функционирования фитнес клуба. Настоящие Правила являются неотъемлемой частью Договора. Соблюдение Правил одно из важнейших условий оказания Услуг. Правила не являются исчерпывающими — Клуб вправе самостоятельно их дополнять и изменять.

Фитнес клуб – территория в пределах которой Клуб оказывает Услуги, Члену клуба.

Часы работы Клубадни и часы, в которые фитнес клуб открыт для посещения Членами Клуба.

Членство в клубе – это статус Члена клуба отличающиеся по стоимости, перечню предоставляемых Клубом базовых услуг, и порядку их предоставления Клубом.

Активация Клубной карты – начало срока предоставления Услуг, днем активации членства считается момент оплаты и исчисляется со дня оплаты Клиентом Клубной карты.

Период действия Клубной картысрок действия Клубной карты (срок равный действию Договора) — исчисляется от даты активации Клубного членства и в течение периода времени, установленного видом Клубной карты.

Заморозка Клубной карты (далее – «заморозка») – временное приостановление получения Услуг, с последующей пролонгацией срока оказания услуг на срок «заморозки», доступные сроки и условия «заморозки» указаны в Регистрационной форме. «Заморозка» является дополнительным, опциональным условием оказания спортивно-оздоровительных услуг и не входит в стоимость Договора, возможность ее применения определяется исключительно Членом клуба, при этом решение о применении «заморозки» принимается Клубом.

Дополнительные услуги Клуба (персональные тренировки) не подлежат заморозке.

Обращение по «заморозке» может быть оформлено: лично в отделе продаж клуба или через персонального менеджера отдела продаж.

Обращение по «заморозке» должно предшествовать периоду «заморозки», «заморозки» за предшествующий период (задним числом) не допускаются.

Гостевой визит — возможность разового посещения фитнес клуба — гостем Члена клуба или потенциальным клиентом Клуба с соблюдением Правил посещения и на основании условии Договора.

Дополнительные услуги — услуги, не включенные в стоимость Клубного членства, оказываемые на территории фитнес клуба за отдельную плату в соответствии с действующим прейскурантом цен на дополнительные услуги Клуба.

 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Клуб, согласно условиям Договора, предоставляет Клиенту доступ к спортивно-оздоровительному инвентарю, помещениям, принадлежащим фитнес-клубу, а также, в случае обращения Клиента к работникам Клуба, услуги спортивно-оздоровительного характера в сети фитнес-клубов. Условия Договора считаются принятыми Членом клуба безоговорочно и в полном объеме с момента оплаты Услуг.

1.2. Услуги предоставляются Клубом на абонементной основе и оказываются по мере посещения Клуба в оплаченный период. Количество посещений в оплаченный период неограниченно и устанавливается Клиентом Клуба самостоятельно в пределах режима работы Клуба, в соответствии с приобретенным типом Клубной карты. Количество посещений персональных тренировок отражается в регистрационной форме.

При этом, Стороны определили, что Услуги, предоставляемые Клубом, являются предоставлением возможности посещения фитнес клуба в любое рабочее время. Клиент вправе не посещать фитнес клуб, однако Услуги, предоставляемые Клубом, будут считаться оказанными, так как фитнес клуб функционировал в штатном режиме в Часы работы Клуба.

1.3. Оплаченный период исчисляется со дня оплаты Клиентом Клубной карты. Клуб может в индивидуальном порядке, по обращению Клиента, на свое усмотрение, продлить активацию Клубной карты. В случае поступления требования возврата оплаченной суммы от Клиента, датой активации будет считаться дата фактической оплаты.

1.4. Оплаченный период определяется видом Клубной карты согласно Регистрационной форме.

1.5. Услуги предоставляются Члену клуба в соответствии с условиями настоящего Договора, Правилами посещения фитнес клуба и Регистрационной формой являющиеся неотъемлемой частью Договора. Подписав Регистрационную форму и/или оплатив Услуги, Член клуба подтверждает, что ознакомлен и согласен с текстом Договора, намерен выполнять его условия и условия Регистрационной формы также соблюдать Правила посещения Клуба.

1.6. Срок действия Договора начинается с даты оплаты Услуг и/или подписания Регистрационной формы и до истечения срока оказания Услуг. Срок оказания услуг по Договору указывается в Регистрационной форме присоединения Клиента к настоящему Договору.

1.7. Стороны пришли к согласию, что все объявления, уведомления, извещения о проведении клубных мероприятий, ограничении зон посещения, предназначенных для тренировок, изменениях в графиках групповых программ, изменениях режима работы помещений Клуба и вся другая возможная информация, которую Клуб вправе и/или обязан довести до сведения Клиента по Договору, Клуб обязан разместить на рецепции Клуба и/или на доступных для обеих Сторон средств оповещений (в том числе, через социальные сети), что будет означать исполнение Клубом обязанности перед Клиентом по информированию о любых таких изменениях Правил и/или Договора. Клиент при этом признает, что невнимательность Клиента по получению предоставленной в рамках настоящего пункта Договора информации влечет невозможность предъявления к Клубу претензий по отсутствию осведомленности о любом вышеизложенном изменении, сделанном Клубом.

1.8. Стороны пришли к согласию, что оплата услуг фитнес-клуба без подписания договора, подтверждает ознакомление Клиента (физического или юридического лица) с настоящим публичным договором, правилами посещения клуба, и в этой связи нет необходимости подписывать письменный договор.

 1. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ ПО ДОГОВОРУ

2.1. Стоимость настоящего Договора, указывается в Регистрационной форме. Член клуба оплачивает Услуги в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Договором и Регистрационной формой присоединения.

2.2. Часть от Стоимости Договора в размере 50% (пятидесяти процентов) является оплатой Услуг (указанная часть рассчитывается от оплаченной Стоимости Договора и срока приобретенного абонемента), которую оказывает Клуб — Члену клуба, а вторая часть в размере 50% (пятидесяти процентов) является оплатой Клубного членства и является не возвратной, в данную сумму включены расходы Клуба (пластиковая карта, банковские комиссии, трудовые часы сотрудников, маркетинговые расходы, реклама) (указанная часть рассчитывается от оплаченной Стоимости Договора и срока приобретенного абонемента, при приобретении на несколько месяцев, расчет увеличивается пропорционально Стоимости).

2.3. Расчеты по Договору производятся исключительно в тенге, путем внесения наличных денежных средств в кассу Клуба, либо списанием с банковской карты, либо перечислением на банковский счет Клуба.

2.4. Стороны соглашаются в случае досрочного расторжения настоящего Договора по любым причинам и вне зависимости от вида Клубного членства, возврат денежных средств за неиспользованный срок оказания Услуг Члену клуба производятся исключительно по условиям, указанным в Договоре.

2.5. Возврат денежных средств производится не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты расторжения настоящего Договора.

2.6. Любые бонусные опции, подарочные сертификаты, подарки, призы в виде продления клубного членства, подарочных процедур — не могут быть обналичены, компенсированы в денежном выражении или использоваться во взаиморасчетах Сторон.

2.7. Член клуба имеет право на переоформление своего Клубного членства на оставшийся период на другое лицо, по письменному обращению, при этом новый член клуба оплачивает стоимость переоформления согласно действующему прейскуранту, установленному Клубом.

2.8. Если Член клуба оплатил Стоимость Договора используя услуги банка второго уровня, в виде рассрочки или кредита, то в таком случае часть от Стоимости Договора в размере установленной соответствующим банком второго уровня является комиссией за предоставленные услуги, которая не подлежит возврату.

 1. УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ

3.1. При принятии настоящего Договора Член клуба подтверждает, что ни он, ни его несовершеннолетние дети не имеют постоянных или временных медицинских противопоказаний для занятий физкультурой, спортом и полностью принимает на себя ответственность за состояние своего здоровья и состояние здоровья своих несовершеннолетних детей, посещающих фитнес клуб вместе с ним.

3.2. После принятия настоящего Договора производится регистрация Члена клуба в базу данных на стойке рецепции фитнес клуба и при этом Клуб вправе запросить у Члена клуба его персональные данные (Ф.И.О., номер телефона, фото, электронная почта, адрес проживания), сделать электронный фотоснимок для идентификации лица Члена Клуба, после чего ему выдается Клубная карта. Персональная Клубная карта — является именной и не может быть использована другими лицами исключением является переоформление Договора на другое лицо согласно Регистрационной форме.

При выявлении факта передачи Клубной карты третьему лицу без предварительного переоформления, то Клубная карта клиента, допустившего данное нарушение подлежит немедленной блокировке.

3.3. Администрация и работники фитнес клуба вправе запросить документ, удостоверяющий личность в случае возникших вопросов с идентификацией владельца Клубной карты.

3.4. Клубное членство в фитнес клубе не предусматривает накопление (восстановление) неиспользованных дней посещения фитнес клуба вне зависимости от причин. В случае, если Член клуба частично или полностью не посещал Клуб в период действия настоящего Договора, Услуги считаются оказанными, и Клубное членство (срок действия Договора) не подлежит увеличению.

 1. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ

4.1. Клуб предоставляет дополнительные услуги на разовой основе либо по пакету тренировок. Цена дополнительных услуг определяется действующим тарифом Клуба.

4.2. Стоимость дополнительных услуг оплачивается Членом клуба наличными денежными средствами в кассу Клуба или в порядке безналичного расчета на основании счета, подготовленного специалистом отдела продаж Клуба.

4.3. Дополнительные услуги Клуба предоставляются Члену клуба только после полной оплаты последним стоимости, соответствующей пакету тренировок или разовой услуги.

  1. Срок действия тренировок по пакету не продлевается, а также не подлежат заморозке, за исключением случаев, при которых услуги не предоставлялись по вине самого Клуба.

  2. Оплаченная стоимость дополнительных услуг не подлежит возврату.

  3. В случае утери или повреждения Клубной Карты или электронного ключа от шкафчиков раздевалки Клиент обязан компенсировать Фитнес Клубу сумму в размере 500 тенге за перевыпуск карты, и 5000 тенге на покупку и программирование нового ключа

 1. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

5.1. КЛУБ ОБЯЗУЕТСЯ:

5.1.1. предоставлять базовые услуги (посещение тренажерного зала, сауна (при наличии в Клубе) и дополнительные услуги (персональный тренинг, секции);

5.1.2. своевременно информировать Клиента Клуба об изменениях условий и структуры Услуг, оказываемых по Договору, по средствам размещения соответствующего объявления в порядке п.1.7. Договора на рецепции Клуба не менее чем за 2 (два) дня до момента изменений;

5.1.3. обеспечивать рабочее состояние спортивного оборудования;

5.1.4. во время посещения Клуба предоставлять Клиенту специально оборудованные ячейки для хранения личных вещей, расположенные в раздевалках;

5.1.5. обеспечивать часы работы Клуба, которые отражаются на рецепции Клуба или на официальных страницах Клуба в социальных сетях.

При этом Стороны соглашаются и принимают то, что часы работы Клуба могут быть изменены, в соответствии с ограничительными актами уполномоченных государственных органов Республики Казахстан. Об изменении времени работы Клуб дополнительно уведомляет Клиента путем доступных для обеих Сторон средств оповещений (в том числе, через социальные сети).

5.1.6. в течение 30 (тридцати) рабочих дней со дня фотографирования Клиента выдать Клиенту именную Клубную карту после её оплаты в соответствии с условиями настоящего Договора, соответствующую перечню предоставляемых услуг, оплаченных Клиентом.

  1. КЛУБ ИМЕЕТ ПРАВО:

   1. при проведении клубных мероприятий ограничить зону, предназначенную для тренировок, о чем Клиент извещается согласно п.1.7. Договора не менее чем за 48 (сорок восемь) часов до проведения указанных мероприятий;

   2. отказать Клиенту в посещении Клуба, у которого имеется задолженность по оплате по Договору и/или дополнительных услуг;

   3. отказать в оказании Услуг и посещении Клуба Клиенту при наличии у него острого респираторного, вирусного, инфекционного заболевания либо состояния алкогольного, токсикологического, наркотического опьянения;

   4. использовать личную информацию Клиента для оповещения об изменениях и дополнениях в работе Клуба;

   5. ограничить посещение Клуба на необходимый срок для проведения любых ремонтных и/или профилактических работ;

   6. в одностороннем порядке без согласования с Клиентом, устанавливать и изменять Правила Клуба, в том числе, но не исключительно часы работы Клуба, перечень и стоимость дополнительных услуг, видовой набор групповых программ, предоставленных Клиенту и количество часов на каждый вид групповой программы.

   7. требовать от Клиента и его приглашенных гостей (далее по тексту – Гость) соблюдения Правил.

   8. Отказывать в доступе в Фитнес Клуб лицам, находящимся в состоянии алкогольной, наркотической либо иной интоксикации, фитнес клуб в любое время вправе выдворить из помещения и не впускать клиента до устранения нарушении настоящего договора и это не будет нарушением настоящего договора.

   9. Закрывать Фитнес Клуб для проведения санитарной обработки и/или технического обслуживания на период не более 48 часов и с предварительным уведомлением клиентов не менее, чем за пять календарных дней путем письменного объявления на ресепшн Фитнес Клуба, а также на странице Фитнес Клуба в социальной сети «Инстаграм» или «телеграмм».

   10. Фитнес Клуб имеет право вести видеонаблюдение во всех помещениях, за исключением раздевалок и душевых. Также Фитнес Клуб имеет право фотографировать и снимать на видео процесс тренировок и по своему усмотрению использовать данные файлы для рекламы и популяризации Фитнес Клуба

  1. КЛИЕНТ ОБЯЗУЕТСЯ:

   1. сообщать Клубу обо всех изменениях в состоянии своего здоровья за период действия настоящего договора;

   2. самостоятельно контролировать свое собственное здоровье; Соблюдать Правила Фитнес Клуба, а также права других клиентов и персонала Фитнес Клуба. Клиент не вправе курить, ставить громко музыку, не вправе приставать к другим клиентам клуба.

   3. сообщить Клубу об имеющихся у него хронических заболеваниях или иных отклонениях здоровья, которые могут повлечь негативные изменения здоровья при занятиях в Клубе;

   4. во время действия Договора незамедлительно информировать Клуб о случаях появления у Клиента инфекционного и психического заболеваний, а также иных отклонений здоровья, представляющих угрозу жизни и здоровью окружающих. Клиенту рекомендуется периодически проходить медицинский осмотр у своего лечащего врача;

   5. при посещении Клуба предъявить свою клубную Карту, а при ее отсутствии документ, удостоверяющий личность с фотографией (паспорт, водительское удостоверение) и зарегистрироваться на рецепции Клуба. Клубная карта является пропуском для Клиента на территорию Клуба;

   6. Пользоваться клубной картой лично. Клубная карта является именной и не может быть использована другими лицами. При выявлении факта передачи Клубной карты третьему лицу без предварительного переоформления, то Клубная карта клиента, допустившего данное нарушение, подлежит немедленной блокировке;

   7. ознакомить Гостей Клиента, не являющихся Клиентом Клуба с Правилами и требованиями по их соблюдению.

   8. Не предъявлять претензии Фитнес Клубу по факту использования фото/видео материалов со случайным или добровольным участием Клиента для рекламных целей, если такие файлы не оскорбляют честь и достоинство Клиента.

5.4. КЛИЕНТ ВПРАВЕ:

5.4.1. посещать Клуб в соответствии с режимом работы Клуба;

5.4.2. получать необходимую и достоверную информацию о работе Клуба и оказываемых им услугах;

5.4.3. пользоваться возможностью приостановки («заморозки») действия Клубной карты, если такая возможность предусмотрена картой Клиента, но только предварительно известив об этом менеджеров отдела продаж, на определенных тарифами условиях.

Условия настоящего пункта Договора не распространяется на дополнительные услуги, предоставляемые Клубом;

5.4.4. Приводить в Клуб Гостей за определенную плату согласно тарифам Клуба и правилам гостевых посещений. Гостевые визиты в Клуб организуются по предварительной договоренности с менеджерами отдела продаж. Во время гостевого визита необходимо предъявлять документ удостоверяющий личность Гостя на рецепции Клуба;

5.4.5. однократно в течение срока действия Договора переоформить клубную карту на другое лицо, согласно прейскуранту, на основании письменного заявления;

5.4.6. направлять Клубу свои предложения и рекомендации.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с гражданским законодательством Республики Казахстан.

6.2. Клуб не несет ответственности за вред, причиненный здоровью Клиента в результате противоправных действий третьих лиц и/или если причиной нанесения вреда здоровью стало нарушение Клиентом Правил посещения Клуба и/или не соблюдения техники безопасности.

6.3. Клуб не несет ответственности за вред, связанный с ухудшением здоровья, если состояние здоровья Клиента ухудшилось в результате острого заболевания, обострения травмы или хронического заболевания, перенесенной травмой, о которых Клиент не предупредил Клуб до начала тренировок.

6.4. Клиент полностью принимает на себя ответственность за состояние своего здоровья и состояние здоровья своих несовершеннолетних детей, посещающих Клуб вместе с ним.

6.5. Клиент несет солидарную ответственность за причиненный Гостями ущерб имуществу Клуба, в размере суммы причиненного ущерба. В случае невозможности исполнения Гостем своей части обязательств по возмещению ущерба, причиненного имуществу Клуба, ответственность за причиненный ущерб несет Клиент Клуба в полном объеме. Размер суммы причинённого ущерба определяется Клубом на основании средств необходимых для возмещение причиненного ущерба, а также расходов, связанных с разрешением спора по возмещению ущерба.

6.6. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы: стихийные бедствия, массовые беспорядки, военные действия, забастовки, пожары, землетрясения, изменения в законодательных актах, препятствующие осуществлению Сторонами своих обязанностей по настоящему Договору (форс-мажорные обстоятельства).

6.7. В случае невозможности предоставления Услуг, если это неисполнение связано с реконструкцией, ремонтом здания или отдельной его части, Клуб вправе в одностороннем порядке предоставить Клиенту возможность продления срока действия Клубной карты на невостребованный период времени.

6.8. Клуб не несет ответственность за технические неудобства, связанные с обстоятельствами независящими от Клуба (авария коммуникаций, внеплановый ремонт инженерных сетей и др.).

6.9. За просрочку оплаты платежей по Договору Клиент по требованию Клуба обязан уплатить Клубу неустойку в размере 0.5% (ноль целых пять десятых процента) от цены Договора за каждый день просрочки.

6.10. При досрочном расторжении настоящего договора по основаниям, указанным в пункте 6.11 Договора, Клуб не возвращает уплаченные ранее суммы за предоставления Услуг по Договору.

6.11. При досрочном расторжении настоящего Договора по инициативе Члена Клуба по независящем от Клуба причинам, уплаченные суммы по условиям Регистрационной формы являются невозвратными.

6.12. Члены клуба несут материальную ответственность за ущерб причинный имуществу Клуба. На Членов клуба, законных представителей несовершеннолетних возлагается обязанность по возмещению ущерба и упущенной выгоды Клуба в виде неполученных доходов, обусловленных необходимостью ремонта, простоя или замены испорченного и неподлежащего дальнейшему использованию инвентаря.

6.13. Член клуба несет ответственность за неоплаченные услуги, оказанные гостю, а также неправильное обращение и порчу гостем оборудования и имущества Клуба.

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

7.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров.

7.2. В случае, если указанные споры и разногласия не могут быть разрешены путем переговоров, они подлежат разрешению в соответствующем районном суде города Астана, в соответствии с законодательством РК.

 1. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА.

  1. Настоящий Договор действителен с момента оплаты Услуг, согласно пункту 1.1. Договора, и действует, до окончания срока действия оплаченного периода членства в Клубе.

Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Клиента при систематическом неисполнении Клубом принятых на себя, в рамках настоящего Договора, обстоятельств, за исключением случаев влияния на это внешних факторов и обстоятельств (в том числе, но не ограничиваясь: отключение инженерных городских сетей коммунальными службами, проведение ремонтных работ дорожными службами, проведение городских мероприятий и т.п.). Минимальная единица учета периода потребленных услуг составляет один календарный месяц, что соответствует минимально доступному типу Клубной Карты с удержанием 30% от суммы договора согласно Закона РК «О Защите прав потребителей». Расторжение со стороны клиента должно соответствовать Закону РК «О Защите прав потребителей» и согласно статье 401 ГК РК.

  1. В случае расторжения Договора в порядке пункта 8.2. Договора, Клуб возвращает Клиенту сумму за фактически не использованное время посещений Клуба за минусом членского взноса, предусмотренного п.2.2. Договора, который возврату не подлежит. В указанном случае расторжение производится путем письменного уведомления Клиента за 5 (пять) дней до предполагаемой Клиентом даты расторжения. В случае согласия Клуба Стороны подписывают соглашение о расторжении Договора.

  2. При расторжении Договора по инициативе Клиента при отсутствии нарушения обязательств со стороны Клуба, оплаченный членский взнос, предусмотренный п.2.2. Договора, и расходы по рассрочке или кредиту, предоставленными банком второго уровня, (если такая услуга была использована клиентом) не подлежат возврату. В случае если фактический срок действия Клубной карты превышает один календарный месяц, то при оформлении возврата, за вычетом членского взноса, сумма, подлежащая к возврату, не должна быть меньше суммы ежемесячного абонемента Клуба, в соответствии с прейскурантом, действующему на момент подачи заявления Клиентом. При этом окончательное решение по вопросу возврата принимается Клубом.

  3. Настоящий Договор может быть расторгнут Клубом в одностороннем порядке путем направления одностороннего уведомления в адрес Клиента в следующих случаях:

 • нарушения Клиентом Правил посещения клуба и/или не соблюдения техники безопасности;

 • нарушения условий настоящего Договора.

 • посещения Клуба Клиентом в состоянии алкогольного и/или наркотическом опьянения (в независимости от количества таких посещений).

 • нанесения Клиентом Клубу и/или третьим лицам имущественного ущерба или умышленных физических травм и/или повреждений любой степени тяжести.

  1. Договор в таких случаях считается расторгнутым с момента направления уведомления о расторжении Договора.

 1. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1. Клуб вправе в одностороннем порядке вносить изменения и дополнения в настоящий Договор и в Приложения к нему. Новые условия и/или правила вступают в силу для Членов Клуба с момента размещения последних на рецепции фитнес клуба или на сайте Клуба, а также в социальных сетях.

9.2. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами по настоящему Договору, разрешаются путем переговоров между Клубом и Членом Клуба. Разногласия, по которым стороны не достигнут договоренности, подлежат рассмотрению в судебных органах по месту нахождения фитнес клуба.

Все, что не урегулировано положениями настоящего Договора и его Приложении, регулируется законодательством Республики Казахстан.

9.3. Клуб вправе запрашивать в официальном порядке информацию о Члене Клуба в правоохранительных и иммиграционных органах с целью недопущения на территорию фитнес клуба лиц, чьё присутствие, поведение и иные действия могут вызвать негативное отношение других Членов Клуба или подвергнуть их опасности.

9.4. Член Клуба принимая настоящий Договор и все Приложения к нему, согласен с тем что, не находится под влиянием обмана, шантажа и его жизни, и здоровью ни что не угрожает также что участвует во всех тренировках и мероприятиях по своему желанию и на свой риск.

9.5. Настоящий Договор и Правила посещения фитнес клуба имеют одинаковую юридическую силу для Клуба и для Члена клуба.

КЛУБ ДЕРЕКТЕМЕЛЕРІ

РЕКВИЗИТЫ КЛУБА

Фитнес клубтарының спорттық-сауықтыру қызметтерін көрсету жөніндегі

ЖАРИЯ КЕЛІСІМ ШАРТЫНА Қосымша № 1

Приложение №1

к ПУБЛИЧНОМУ ДОГОВОРУ

на оказание спортивно-оздоровительных услуг сети фитнес-клубов

Фитнес клубтарына бару және қауіпсіздік шараларын сақтау ережелері

Правила посещения и соблюдения техники безопасности в фитнес клубах

Фитнес-клубқа бару үшін осы Ережелер барлық Қызметті пайдаланушылар (Клуб мүшелері мен қонақтары), әлеуетті Қызметті пайдаланушылар, үшінші тұлғалар үшін міндетті болып табылады. Бұл Ережелер толық емес, өйткені Фитнес клуб оларды дербес толықтыруға және өзгертуге құқылы.

 1. Қызметті пайдаланушы Қоғамдық келісімнің ережелерін, осы Қағидаларды мұқият зерделеуге, Тіркеу парағын өз қолымен толтыруға және мінез-құлық ережелеріне, талаптар мен ұсыныстарға қатысты басқа ережелерді басшылыққа алуға міндетті.

 2. Қажет болған жағдайда Қызметті пайдаланушы Фитнес-клуб қызметкеріне Шарт бойынша Қызметтерге ақы төленгенін растайтын құжатты және жеке басын куәландыратын құжатты көрсетуге міндеттенеді.

 3. Клуб қызметтерін пайдаланушы, егер Шартта өзгеше көзделмесе, Қызметтерді, фитнес-клубтың үй-жайларын және фитнес клубының жабдықтарын тек жұмыс уақытында пайдалана алады. Қызметті пайдаланушы фитнес-клубтың жұмысы жабылғанға дейін оның үй-жайынан шығуға міндетті.

 4. Фитнес-клубқа кіру Қызметтер үшін төлем жасалғаннан кейін Пайдаланушыға берілетін абонемент бойынша қатаң түрде жүзеге асырылады.

 5. Киім ауыстыратын бөлмеде заттарды сақтауға арналған жеке шкафтардың кілттері Абоненмент ұсынылған кезде фитнес клубының қабылдауында беріледі.

 6. Фитнес-клубтан шыққан кезде Қызметті пайдаланушы жеке заттарынан тиісті шкафты босатуы, қоқыстарды шығаруы, келесі Клиент шкафты еркін пайдалануы үшін шкафтың есіктері құлыпсыз қалдыруға тиіс.

 7. Жазылымы жоқ фитнес-клуб қонағы қабылдау бөлмесінде жеке басын куәландыратын құжаттарды көрсетуі қажет.

 8. Қызметті пайдаланушылар, әлеуетті немесе әлеуетті Қызметті пайдаланушылар туралы кез келген ақпарат (соның ішінде: толық аты-жөні, туған күні, мекенжайлары, телефондары, жұмыс туралы ақпарат, фитнес-клубқа бару және фитнес клубының қызметтерін пайдалану тәртібі және т.б.), сондай-ақ Фитнес-клуб қызметкерлер туралы ақпарат құпия болып табылады және фитнес-клуб әкімшілігі, сондай-ақ фитнес-клуб қызметкерлері, Қызметті пайдаланушылар, әлеуетті Қызметті пайдаланушылар Қазақстан Республиканың қолданыстағы заңнамасында көзделген жағдайларды қоспағанда, үшінші тұлғаларға жариялауға/ашуға жатпайды.

 9. Қызметті пайдаланушы Фитнес-клубтың Қызметті пайдаланушының Пайдаланушы ұсынатын және Шарт бойынша міндеттемелерді орындау шеңберінде қосымша алынған қызметтердің дербес деректерін өңдеуіне келіседі (құқық береді). Дербес деректерді өңдеуге келісімді кері қайтарып алу Клубқа жазбаша өтініш беру арқылы жүзеге асырылады.

 10. Қызметті пайдаланушының дербес деректерін өңдеу мерзімі Шарттың қолданылу мерзімі, сондай-ақ одан кейінгі 3 (үш) жылға созылады.

 11. Осы Қағидалардың 10-тармағында белгіленген мерзім өткеннен кейін Клуб Қызметті пайдаланушының дербес деректерін, атап айтқанда, дербес деректердің белгілі бір субъектіге тиесілілігін анықтау мүмкін болмайтын әрекеттерді автоматты түрде дербестендіреді. Бұл ретте Шарттың қолданылу мерзімі ішінде жинақталған деректер фитнес-клубтың бизнес-процестерін қолдау үшін, соның ішінде фитнес-клубтың талдауы мен статистикасы үшін сақталады. Мұндай деректерге (соның ішінде, бірақ олармен шектелмей): жарамсыз Шарттың нөмірі, уақыты мен саны туралы деректер, Шарт бойынша көрсетілген Қызметтер үшін төлем кіреді. Жоғарыда көрсетілген деректер Фитнес-клубтың ақпараттық жүйесінде фитнес-клубтың жұмысы тоқтатылғанға дейін сақталады, бұл ретте Клуб оны кез келген уақытта Қызметті пайдаланушыны ескертпестен жоюы мүмкін.

 12. Егер осы Қағидаларда өзгеше көзделмесе, жария келісім шарты, Қызметті пайдаланушы Абоненмент негізінде Фитнес-клубтың жұмыс уақытында Фитнес-клубтың келесі қызметтерін (бұдан әрі — «Қызметтер») пайдалануға құқылы. :

шешінетін бөлмелерді, душ пен саунаны (бар болса) пайдалану;

киім ауыстыратын бөлмеде заттарды сақтау үшін жеке шкафты пайдалану;

су диспенсерлерін пайдалану;

фитнес-клубтғы жаттығу жабдықтарын пайдалану;

кардиожүктеме аймағын пайдалану.

 1. Фитнес-клуб мүшелеріне ақылы түрде келесі қосымша қызметтер ұсынылады (бұдан әрі «Қосымша қызметтер»):

фитнес-клуб бекіткен сабақ кестесіне сәйкес топтық сабақтарға қатысу (Клуб бекіткен Кестеге сәйкес);

фитнес-клуб бекіткен сабақ кестесіне сәйкес жеке сабақтарға қатысу (Клуб бекіткен Кесте бойынша);

спорттық және ойын-сауық іс-шаралары (Клуб бекіткен Кестеге сәйкес),

сарапшылардың кеңесі,

бар мен кафенің өнімдері мен қызметтері (бар болса).

 1. Жеке жаттығу, мамандандырылған жабдықтар мен мүкәммалды пайдалану бойынша қосымша қызметтерге тіркелу фитнес клубының қабылдауында олар үшін алдын ала 100% ақы төленген жағдайда жүргізіледі.

 2. Алынған Қосымша қызметтер үшін төлем жасалмаған жағдайда, Фитнес-клуб Қызметті пайдаланушының Қызметтерді, Қосымша қызметтерді алуын қарызды өтегенге дейін шектеуге құқылы. Егер Қызметті пайдаланушы көрсетілген және төленбеген Қосымша қызмет көрсетілген күннен бастап 1 (бір) күн ішінде туындаған берешекті өтеуден бас тартса немесе өтемесе, берешек сомасы фитнес-клубтың қабылдауынсыз оның құнынан шегеріледі. Жазылым, оның негізінде тиісті Қызметті пайдаланушы Қызметтерді пайдаланады, содан кейін тиісті Жазылымның әрекет ету мерзімі пропорционалды қысқарады.

 3. Фитнес-клуб фитнес-клуб мүшелерін қызметтермен және қосымша қызметтермен қамтамасыз ету үшін үшінші тұлғаларды тартуға құқылы.

 4. Фитнес-клубтың кінәсінен тыс туындаған төтенше жағдайлар және/немесе форс-мажорлық жағдайлар кезінде Фитнес-клуб біржақты тәртіппен ұсынылатын Қызметтердің/Қосымша Қызметтердің көрсету көлемін мен тәртібін шектей алады.

 5. Қалалық мекемелердің, ұйымдардың, коммуналдық және техникалық қызмет көрсету орындарының маусымдық профилактикалық және/немесе жөндеу жұмыстарын орындауынан туындаған техникалық қолайсыздықтар үшін Фитнес клуб жауапты емес.

 6. Фитнес-клубтың іс-шаралары, топтық және жеке сабақтары кезінде фитнес клубының әкімшілігі бұған арналған сәйкес аумақты шектеуі мүмкін.

 7. Фитнес-клубтың кейбір аймақтарын/студияларын/залдарын пайдалану тек фитнес-клуб жаттықтырушысымен жеке жаттығулардың бөлігі ретінде ғана мүмкін болады. Бұл аймақтарда/студияларда/залдарда өздігінен жаттығу жасауға тыйым салынады.

 8. Фитнес клубының мүшелері дене шынықтыру-сауықтыру клубының спорттық және басқа да жабдықтарын, мүкәммалдарын күтіп ұстауға міндетті.

 9. Жаттығу аяқталғаннан кейін Қызметті пайдаланушы пайдаланылған жабдықты фитнес-клубтағы арнайы бөлінген орынға қайтаруы қажет. Фитнес-клуб мүшелері пайдаланылған жабдық пен мүкәммалдың жоғалуы және/немесе бүлінуі үшін, сондай-ақ фитнес-клубқа өздері шақырған үшінші тұлғалар келтірген залал үшін ортақ жауапкершілікте болады.

 10. Жаттығу аяқталғаннан кейін Қызметті пайдаланушы фитнес-клубтың тренажер залында, кардиозонасында және басқа үй-жайларында да қоқыстарды, пайдаланылған майлықтарды, бөтелкелерді, сүлгілерді және т.б. жинауға және сабақ өтетін орынды ретке келтіруге міндеттенеді.

 11. Абонемент жоғалған, бүлінген немесе қайта ресімделген жағдайда қайта ресімдеу үшін Қызметті пайдаланушы Фитнес-клуб әкімшілігінің талабы бойынша қолданыстағы бағаға сәйкес мөлшерде тиісті соманы төлеуге міндетті.

 12. Фитнес клуб фитнес-клубқа іргелес аумақта қалған автокөліктерге жауапты емес.

 13. Фитнес-клубтың тұрағын пайдаланған жағдайда көлік құралдарын таңбаларға сәйкес мұқият, зақымдануға жол бермей және жақын маңдағы көліктерге тосқауыл қоюға керек. Сондай-ақ жүргізушінің жақын маңдағы көлікке отыру үшін жеткілікті бос орын бар екеніне көз жеткізу керек. 2 (екі) немесе одан да көп тұрақ орнында тұрмаңыз. Фитнес клубының тұрағына қоқыс пен қажетсіз заттарды қалдырмаңыз.

 14. Фитнес-клуб мүшелеріне жаттығуға барар алдында медициналық тексеруден өту керек, өйткені Қызметті пайдаланушы өз денсаулығына дербес жауапты болады.

 15. Фитнес-клуб қызметтеріне ақы төлей отырып, Қызметті пайдаланушы фитнес-клубқа баруға медициналық қарсы көрсетілімдері жоқ екенін мәлімдейді.

 16. Фитнес клуб Қызметті пайдаланушының өмірі мен денсаулығына келтірілген зиян үшін жауапты емес:

Қызметті пайдаланушының денсаулық жағдайы туралы жалған ақпарат беруі;

Қызметті пайдаланушының жедел немесе созылмалы ауруы;

Қызметті пайдаланушының Фитнес-клуб ережелерін және/немесе Қызметтерді пайдалану кезіндегі қауіпсіздік ережелерін және/немесе фитнес-клуб мамандарының ұсыныстарын бұзуы;

Қызметті пайдаланушының немқұрайлылығы;

Фитнес-клуб жаттықтырушысына сәйкес келмейтін өз бағдарламасы бойынша Қызметті пайдаланушының жаттығулары үшін.

үшінші тұлғалардың әрекеттері үшін.

 1. Максималды салмақпен жаттығуларды орындау кезде қауіпсіздікті сақтау үшін тек фитнес-клуб жаттықтырушысының қатысуымен орындауға жаттығу залында ұсынылады.

 2. Жазатайым оқиғаларды болдырмау үшін кем дегенде бір басқа Қызметті пайдаланушымен бірге сауналарға бару ұсынылады.

 3. Жарақат пен денсаулыққа зиян келтірмеу үшін жеке дайындық деңгейіне сәйкес келетін топтық сабақтарға қатысу қатаң ұсынылады.

 4. Денсаулық нашарлаған жағдайда бұл туралы сабақты жүргізетін фитнес-клубтың жаттықтырушысы немесе фитнес-клубтың басқа қызметкерлеріне хабарлау қажет.

 5. Топтық сабақтар Фитнес-клуб белгілеген Кесте бойынша өткізіледі.

 6. Кейбір топтық жаттығулар қызмет пайдаланушылардың санына шектеу қойылады, бұл қосымша жабдықты пайдаланумен байланысты.

 7. Топтық сабақтардың кестесі маусымдылықты, сабақтар рейтингін және Қызметті пайдаланушылардың тілектерін ескере отырып өзгертіледі. Фитнес клубының әкімшілігі ағымдағы сабақ кестесіне өзгерістер енгізуге және жаттықтырушыны ауыстыруға құқылы.

 8. Сабаққа 10 минуттан артық кешігу денсаулыққа кері әсер етуі мүмкін. Кешігіп келген жағдайда жаттықтырушы Қызметті пайдаланушыны сабаққа жібермеуге құқылы.

 9. Сабаққа қауіпсіздік нормалары мен сабақтың мақсатына сәйкес келетін спорт түрлері бойынша арнайы киіммен және аяқ киіммен қатысу қажет. Фитнес клубының мүшелеріне сабаққа барған кезде зергерлік бұйымдарды алып тастауды ұсынамыз.

 10. Жарақат алудан, соқтығысудан және т.б. іс-шараларға қатысу, фитнес-клубта өз бетімен жаттығу кезінде, соның ішінде жабдықты пайдалану кезінде қашықтықты сақтауға, араласпауға және жақын жерде орналасқан басқа Қызметті пайдаланушыларға мұқият болуға ұсынылады.

 11. Жүктілік кезінде жағымсыз салдардың алдын алу үшін салмақпен жаттығулар жасамаңыз.

 12. Жүктілік кезінде емдеуші дәрігердің тиісті ұсынымдарымен ғана Күнтізбеде арнайы белгіленген топтық дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларға қатысуға болады. Фитнес-клуб қызметкері Қызметті пайдаланушының жүктілік кезінде Қызметті пайдаланушылардың қатысуына арналмаған іс-шараға қатысуын болдырмауға құқылы.

 13. Дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларға қатысу аяқталғаннан кейін фитнес-клубтағы арнайы бөлінген орынға пайдаланылған жабдықтарды қайтару қажет.

 14. Қызметті пайдаланушылар жеке және жалпы гигиена ережелерін сақтауға, фитнес-клуб аумағында тазалықты сақтауға міндетті.

 15. Сабақ кезінде өзіңізбен бірге орамал алып келу ұсынылады.

 16. Оқыту аймақтарында және топтық сабақтарда (міндетті) ұялы телефондарды өшіріңіз немесе дыбыссыз режимге қойыңыз.

 17. Қызметті пайдаланушылар бір-бірін, фитнес-клуб қызметкерлерін, фитнес клуб мүлкін, қызметті пайдаланушыларды және үшінші тұлғаларды құрметтеуге тиіс.

 18. Қызметті пайдаланушылар жауын-шашын кезінде фитнес-клубқа кіру кезінде аяқ киімге арналған жамылғы киюге міндетті.

 19. Фитнес-клубқа барған кезде қызметтерді пайдаланушылар санитарлық және өрт қауіпсіздігі ережелерін сақтауға міндетті.

 1. ҚЫЗМЕТТЕРДІ ПАЙДАЛАНУШЫЛАРҒА ТЫЙЫМ САЛЫНАДЫ:

Фитнес клубының қызметтерін өзіңізді нашар сезінгенде, аурудың өткір кезеңінде (оның ішінде трансмиссивті жұқпалы аурулардың тасымалдаушылары) және/немесе созылмалы аурудың өршуі кезінде пайдалануға.

Фитнес клубының аумағына кез келген суық қаруды, атыс қаруын, жарылғыш және улы заттарды және Қызметті пайдаланушылар мен оның қызметкерлерінің денсаулығы мен қауіпсіздігіне қауіп төндіретін кез келген басқа заттарды әкелуге. Күдік туындаған жағдайда Фитнес-клуб қызметкерлері Қызметті пайдаланушыға немесе онымен бірге жүретін тұлғаға өз еркімен жеке заттарды тексеруге ұсынуға құқылы. Бас тартқан жағдайда Қызметті пайдаланушыға фитнес-клубқа кіруге рұқсат етілмейді. Жоғарыда көрсетілген заттарды Фитнес-клуб аумағында Қызметті пайдаланушы немесе онымен бірге жүретін адам анықтаса, фитнес-клуб әкімшілігі қызметтерді көрсетуді тоқтатуға немесе Шартты бұзуға құқылы;

Қызметті пайдаланушылармен жеке және топтық сабақтар өткізу. Фитнес клубының мүшелері тек фитнес клубының жаттықтырушыларының қызметтерін пайдалана алады.

Фитнес-клуб аумағында 14 жасқа толмаған балаларды қараусыз қалдыруға.

16 жасқа толмаған балалар мен жасөспірімдерге ересектерте арналған жаттығу алаңдарына мен сабақтарына баруға тыйым салынады.

Фитнес клубының жаттығу алаңдарында сырт киіммен, көше аяқ киімімен кіруге.

Зоналарда/студияларда/залдарда кеудесін жалаңаш, купальникпен, сырт киіммен, ашық аяқ киіммен, флипфлоппен, жалаң аяқпен немесе шұлықпен (арнайы сыныптардан басқа), сондай-ақ, егер бұл сабақта қарастырылған болса, арнайы қорғаныссыз жаттығуға.

Жабдықтарды (гантельдер, штангалар, пластиналар және т.б.) еденге лақтыруға, себебі бұл жабдық пен еденнің зақымдалуына, шудың күшеюіне әкеледі.

Топтық сабақ барысында сабақ бағдарламасында қарастырылмаған жеке хореография мен құрал-жабдықты пайдалануға.

Ақаулы/сынған жабдықпен әрекеттерді пайдалануға.

Фитнес-клуб әкімшілігімен алдын ала келісімсіз өз жабдықтарыңызды фитнес-клубқа сақтауға қалдыруға.

Температура режимін, жарықтандыру деңгейін, теледидар панельдерінің бағытын және дыбыс деңгейін өз бетінше өзгертуге.

Фитнес клубының музыкасын және басқа жабдықтарын, соның ішінде, фитнес клубының үй-жайларында кез келген медианы және/немесе жабдықты пайдалана отырып/пайдаланатын аудио, бейне және басқа жұмыстарды қосуға және көрсетуге. Фитнес клубының әкімшілігі фитнес-клуб ғимаратында көрсетілетін туындыларды таңдаудың айрықша құқығын өзіне қалдырады.

Жабдықты жылжытуға, штангалар мен гантельдерді бос салмақ аймағынан шығаруға, аймақтардан/студиялардан/спорт залдарынан жаттығуға арналған жабдықты алуға.

Жазатайым оқиғаларды болдырмау үшін нұсқауларды оқымай немесе фитнес залының қызметкерімен кеңеспей, тек жеке жаттығуларға арналған тренажерлерді өз бетіңізше пайдалануға.

Белгіленген жаттығу орындарында, демалыс орындарында және шешінетін бөлмелерде тамақтануға.

Аэрозольдерді қолдануға.

Киінетін бөлмеде маникюр, педикюр жасауға.

Диспенсерден гель мен сусабынды ағызуға.

Саунада киімдер мен ваннаға арналған керек-жарақтарды кептіруге.

Саунадағы қабырғаларға су құюға.

Аяқыңызбен дәретханада тұруға.

Қолданылған сусабындар, гельдер, кремдер және басқа косметиканың бөтелкелері мен түтіктерін бос қалдыруға.

Барлық жаттығу аймақтарында шыны сусындарды пайдалануға.

Тренажерлерге, музыкалық аппаратураларға, жабдықтарға стакандарды және су және/немесе басқа сусындар салынған басқа ыдыстарды қойюға (жаттығу жабдықтарындағы бөтелкелер мен стакандарға арналған арнайы ұстағыштарды қоспағанда).

Кез келген темекі түрін, темекі жылыту жүйелерін, сұйықтықтарды шегуге және/немесе фитнес-клуб аумағында алкогольдік, есірткілік, токсикалық масаң күйде болуға. Бұл ретте, егер алкогольдік, есірткілік, токсикалық масаң күйге күдік болса, Қызметті пайдаланушыға фитнес-клубқа кіруге тыйым салынуы мүмкін.

Фитнес-клуб аумағында сөйлескенде де, телефонмен сөйлескенде де балағат сөздерді қолдануға.

Ұялы телефонды топтық сабақтарда және жеке сабақтарда немесе өз бетінше жаттығулар жасау кезінде пайдалануға.

Ащы иісі бар парфюмерия, жақпа және басқа косметикалық өнімдерді, сондай-ақ фитнес-клубтың, саунаның жабдықтары мен мүкәммалын (бал, балшық маскалары, майлар және т.б. пайдалануға.

Фитнес-клуб аумағында жарнамаларды, жарнамалық материалдарды дербес орналастыруға, сауалнамалар жүргізуге және басқа да жарнамалық, маркетингтік және басқа да іс-шараларды жүргізуге.

Қызметті пайдаланушылардың, фитнес клубы қызметкерлерінің жеке өмірі туралы ақпаратты жинауға және/немесе басқа тәсілдермен таратуға.

Фитнес-клуб әкімшілігінің жазбаша рұқсатынсыз фитнес-клубта кино, бейне және фотосурет түсіруге.

Тренажерлерді, құрал-жабдықтарды және мүкәммалдарды, топтық жаттығуларға арналған жаттығу залындағы орындарды (осы аумақтарда Қызметті пайдаланушылар ұзақ уақыт болмаған кезеңде), сондай-ақ жиындар арасындағы демалыс уақытында және/немесе кезеңдерде тренажерды/жабдықты/ инвентарларды резервке қалдыруға.

Фитнес-клуб қызметкерлері арнайы жабдықты орнату және бөлшектеу үшін пайдаланатын техникалық үзіліс кезінде аумақтарда/студияларда/залдарда жаттығуға.

 1. Қызметті пайдаланушы Фитнес-клубқа бару ережелерін жүйелі (екі немесе одан да көп рет) бұзған жағдайда, Клуб Қызметтер құнының қалдығын қайтармай, біржақты тәртіпте мерзімінен бұрын шартты бұзуы мүмкін.

 2. Клуб Қызметті пайдаланушылардың ұмытылған және жоғалған заттары үшін жауапты емес. Бұл ретте, егер мұндай заттарды Фитнес-клуб қызметкерлері анықтаса немесе басқа Қызметті пайдаланушылар Фитнес-клуб қызметкерлеріне тапсырса, фитнес-клубтың жауапкершілігі Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес шектеледі. Сақтау мерзімі 7 күнтізбелік күн.

 3. Қажет болған жағдайда және Қызметті пайдаланушылардың ыңғайлылығы үшін Қағидаларды өзгертуге және толықтыруға рұқсат етіледі.

 4. Фитнес-клуб нұсқаушының жеке жаттығуларын «қолына» төлеуге жауапты емес, барлық төлем тек қабылдау және жауапты әкімші арқылы жүзеге асырылады.

Фитнес клубының қызметтеріне ақы төлей отырып, Қызметті пайдаланушы Келісімнің талаптарымен, Фитнес клубының ережелерімен танысқанын және оларды орындауға келісетінін және фитнес-клубқа баруға медициналық немесе басқа да қарсы көрсетілімдер жоқ екенін мәлімдейді. Фитнес клуб Клуб мүшесінің денсаулығының жай-күйі туралы жалған немесе толық емес ақпарат беруі нәтижесінде Қызметті пайдаланушының өмірі мен денсаулығына келтірілген зиян үшін жауапты емес.

Фитнес-клубқа баруды шешкен адамдар танысуға және осы Шартты қабылдауға немесе фитнес-клубтан кетуге міндетті.

Настоящие Правила посещения Фитнес клуба обязательны для исполнения всеми Пользователями услуг (Членами Клуба и Гостями), потенциальными Пользователями услуг, третьими лицами. Настоящие Правила не являются исчерпывающими, так как Фитнес клуб вправе самостоятельно их дополнять и изменять.

 1. Пользователь услуг обязан внимательно изучить положения Публичного договора, настоящие правила, собственноручно заполнить Регистрационную форму и иные правила, касающихся правил поведения, требований и предложений, и обязан руководствоваться указанными документами при посещении Клуба.

 2. При необходимости Пользователь услуг обязуется предъявить сотруднику Фитнес клуба документ, подтверждающий произведенную оплату Услуг по Договору и документ, удостоверяющий личность.

 3. Пользователь услуг клуба могут пользоваться Услугами, помещениями Фитнес клуба и оборудованием Фитнес клуба только в часы его работы, если иное не предусмотрено Договором. Пользователь услуг обязан покинуть помещения Фитнес клуба до наступления времени окончания его работы.

 4. Вход в Фитнес клуб строго осуществляется по выданному Пользователю услуг Абонементу, который выдается Пользователю после произведенной оплаты Услуг.

 5. Ключи от индивидуальных шкафчиков для хранения вещей в раздевалке выдаются на рецепции Фитнес клуба при предъявлении Абонемента.

 6. Покидая Фитнес клуб, Пользователь услуг должен освободить соответствующий шкафчик от своих личных вещей, убрать за собой мусор, двери шкафчика нужно оставить незапертыми, чтобы следующий Клиент мог беспрепятственно воспользоваться шкафчиком.

 7. Гость Фитнес клуба, не имеющий Абонемента, обязан предъявить на рецепции документы, удостоверяющие личность.

 8. Какая-либо информация (в том числе: ФИО, дата рождения, адреса, телефоны, информация о работе, порядке посещения Фитнес клуба и пользования Услугами Фитнес клуба и прочая) о Пользователей услуг, потенциальных или возможных Пользователей услуг, а также о сотрудниках Фитнес клуба, является конфиденциальной и не подлежит предоставлению/разглашению Администрацией Фитнес клуба, а равно сотрудниками Фитнес клуба, Пользователями услуг, потенциальными Пользователями услуг и третьими лицами, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Республики Казахстан.

 9. Пользователь услуг дает согласие (предоставляет право) на обработку Фитнес клубом персональных данных Пользователя услуг предоставленных Пользователем услуг, так и полученных дополнительно в рамках выполнения обязательств по Договору. Отзыв согласия на обработку персональных данных осуществляется путем подачи заявления в письменной форме в адрес Клуба.

 10. Срок обработки персональных данных Пользователя услуг составляет период Договора, а также в течение 3 (трех) последующих лет.

 11. По истечении срока, установленного п.10 настоящих Правил, Клуб производит автоматическое обезличивание персональных данных Пользователя услуг, а именно действия, в результате которых невозможно определить принадлежность персональных данных конкретному субъекту. При этом данные, накопленные за период действия Договора, сохраняются, для поддержания бизнес- процессов Фитнес клуба, в том числе для анализа и статистики деятельности Фитнес клуба. К таким данным относятся (включая, но не ограничиваясь): номер не действующего Договора, данные о времени и количестве, оплате, оказанных по Договору Услуг. Вышеуказанные данные хранятся в информационной системе Фитнес клуба до момента прекращения деятельности Фитнес клуба, при этом могут быть уничтожены Клубом в любой момент времени, без уведомления Пользователя услуг.

 12. Если иное не предусмотрено настоящими Правилами, Публичным договором, Пользователь услуг на основании Абонемента вправе, в часы работы Фитнес клуба, пользоваться следующими Услугами Фитнес клуба (далее по тексту «Услуги»):

 • пользование раздевалками, душевыми и сауной (при наличии);

 • пользование индивидуальным шкафчиком для хранения вещей в раздевалке;

 • пользование диспенсерами с водой;

 • пользование тренажерным Фитнес клубом;

 • пользование зоной кардиозоной нагрузки.

 1. Членам Фитнес клуба за отдельную плату предлагаются следующие дополнительные услуги (далее по тексту «Дополнительные услуги»):

посещение групповых занятий, в соответствии с утвержденными в Фитнес клубе расписаниями занятий (согласно утвержденному Клубом Расписанию);

посещение индивидуальных занятий, в соответствии с утвержденными в Фитнес клубе расписаниями занятий (согласно утвержденному Клубом Расписанию);

спортивно-развлекательные мероприятия (согласно утвержденному Клубом Расписанию).,

консультации специалистов,

продукция и услуги бара и кафе (при наличии).

 1. Запись на Дополнительные услуги по персональных занятиям, по использованию специализированного оборудования и инвентаря, производятся на рецепции Фитнес клуба при условии предварительной 100% оплаты за них.

 2. В случае, если оплата за полученные Дополнительные услуги не внесена, Фитнес клуб вправе ограничить Пользователя услуг в получении Услуг, Дополнительных услуг до момента погашения возникшей задолженности. Если Пользователь услуг в течение 1 (одного) дня от даты, оказанной и неоплаченной Дополнительной услуги отказывается погасить или не гасит возникшую задолженность, сумма задолженности в безакцептном порядке вычитается Фитнес клубом из стоимости Абонемента, на основании которого соответствующий Пользователь услуг пользуется Услугами, с последующим соразмерным уменьшением срока действия соответствующего Абонемента.

 3. Фитнес клуб имеет право привлекать третьих лиц для оказания Членам Фитнес клуба Услуг, Дополнительных услуг.

 4. В случае аварийных ситуаций и/или обстоятельств непреодолимой силы, произошедших не по вине Фитнес клуба, Фитнес клуб может в одностороннем порядке ограничивать объем и порядок предоставляемых Услуг/ Дополнительных услуг.

 5. За технические неудобства, вызванные проведением городскими учреждениями, организациями, коммунальными и эксплуатационными службами, сезонных профилактических и/или ремонтных работ, Фитнес клуб ответственности не несет.

 6. Во время проведения Фитнес клубных мероприятий, групповых и персональных занятий зона, предназначенная для этого, может быть ограничена Администрацией Фитнес клуба.

 7. Использование некоторых зон/студий/залов Фитнес клуба возможно только в рамках персональных занятий с тренером Фитнес клуба. Самостоятельные занятия в этих зонах/студиях/залах запрещены.

 8. Члены Фитнес клуба должны бережно относиться к спортивному и иному оборудованию, инвентарю Фитнес клуба.

 9. По окончанию занятия Пользователю услуг необходимо вернуть используемый инвентарь на специально отведенное место в Фитнес клубе. Члены Фитнес клуба несут материальную ответственность за утерю и/или порчу используемого оборудования и инвентаря, а также солидарную ответственность за ущерб, причиненный Фитнес клубу, приглашенными им третьими лицами.

 10. По окончании занятий Пользователю услуг в тренажерном зале, кардиозоне и пр. помещениях Фитнес клуба также необходимо убрать за собой мусор и привести в порядок место своего занятия, убрать использованные салфетки, бутылки, полотенца и т.п.

 11. За перевыпуск при утере, повреждении или переоформлении Абонемента, Пользователь услуг по требованию Администрации Фитнес клуба обязан оплатить соответствующую плату в размере согласно действующего прайса Фитнес клуба.

 12. Фитнес клуб не несет ответственности за транспортные средства, оставленные на прилегающей к Фитнес клубу территории.

 13. В случае пользования паркингом Фитнес клуба парковать автотранспортные средства в соответствии с разметкой, аккуратно, исключая повреждения и блокировки рядом стоящего автотранспорта. Также необходимо убедиться в достаточности свободного места для посадки водителя в рядом стоящий автотранспорт. Не занимать 2 (два) и более парковочных мест. Не оставлять на парковке Фитнес клуба мусор и ненужные предметы.

 14. До начала посещения занятий, Членам Фитнес клуба рекомендуется пройти медицинское обследование, так как Пользователь услуг несет персональную ответственность за свое здоровье.

 15. Оплатив Услуги Фитнес клуба Пользователь услуг заявляет, что не имеет медицинских противопоказаний для посещения Фитнес клуба.

 16. Фитнес клуб не несет ответственности за вред, причиненный жизни и здоровью Пользователя услуг, наступивший в результате:

 • представления Пользователем услуг недостоверных сведений о состоянии своего здоровья;

 • острого или хронического заболевания Пользователя услуг;

 • нарушения Пользователем услуг Правил Фитнес клуба и/или правил Техники безопасности при пользовании Услугами, и/или рекомендаций специалистов Фитнес клуба;

 • неосторожности Пользователя услуг;

 • занятия Пользователя услуг по собственной программе, несогласованной с тренером Фитнес клуба.

 • действий третьих лиц.

 1. Для безопасности упражнения с максимальными весами в тренажерном зале рекомендуется выполнять с тренером Фитнес клуба.

 2. Во избежание несчастного случая рекомендуется посещать сауны при наличии хотя бы еще одного Пользователя услуг.

 3. Во избежание травм и нанесения вреда здоровью настоятельно рекомендуется посещение групповых занятий, соответствующих индивидуальному уровню подготовленности.

 4. В случае ухудшения самочувствия необходимо информировать об этом тренера Фитнес клуба, проводящего занятие либо иных сотрудников Фитнес клуба.

 5. Групповые занятия проходят по Расписанию, установленному Фитнес клубом.

 6. Некоторые занятия имеют ограничение по количеству занимающихся, что связано с использованием дополнительного оборудования.

 7. Расписание групповых занятий изменяется с учетом сезонности, рейтинга занятий и пожеланий Пользователей услуг. Администрация Фитнес клуба вправе вносить изменения в действующее расписание занятий и производить замену тренера.

 8. Опоздание на занятие более чем на 10 минут может негативно отразиться на состоянии Вашего здоровья. В случае опоздания тренер имеет право не допустить Пользователя услуг на занятие.

 9. Посещать занятия необходимо в специальной одежде и обуви для занятий спортом, соответствующей стандартам безопасности и направленности занятия. Рекомендуем Членам Фитнес клуба снимать украшения на время посещения занятий.

 10. Во избежание травм, столкновений и т.д. во время участия в мероприятиях, самостоятельных занятий в Фитнес клубе, в том числе при использовании оборудования, соблюдать дистанцию, не мешать и внимательно относиться к другим Пользователям услуг, находящимся в непосредственной близости;

 11. В целях предотвращения негативных последствий в период беременности не выполнять упражнения с весами;

 12. В период беременности только при наличии соответствующих рекомендаций лечащего врача посещать групповые физкультурные, физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия, которые специально отмечены в Расписании. Работник Фитнес клуба вправе не допустить Пользователя услуг до участия в мероприятии, не предусмотренном для участия в нем Пользователей услуг в период беременности.

 13. По окончании участия в физкультурных, физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятиях необходимо вернуть используемый инвентарь на специально отведённое место в Фитнес клубе;

 14. Пользователи услуг должны соблюдать правила личной и общей гигиены, поддерживать чистоту на территории Фитнес клуба.

 15. На занятиях рекомендуется иметь при себе полотенце.

 16. В зонах проведения тренировок, а на групповых занятиях (в обязательном порядке) выключать мобильные телефоны, либо переводить их в беззвучный режим.

 17. Пользователи услуг должны уважительно относиться друг к другу, сотрудникам Фитнес клуба, имуществу Фитнес клуба, Пользователей услуг и третьих лиц.

 18. Пользователи услуг обязаны одевать бахилы при входе в Фитнес клуб в случае выпадения осадков.

 19. Пользователи услуг при посещении Фитнес клуба соблюдать правила санитарной и пожарной безопасности.

 20. ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ УСЛУГ ЗАПРЕЩЕНО:

 • пользоваться Услугами Фитнес клуба при плохом самочувствии, в острый период заболевания (в том числе являющихся носителями передающихся инфекционных заболеваний) и/или в период обострения хронического заболевания.

 • проносить на территорию Фитнес клуба любое холодное, огнестрельное оружие, взрывчатые и отравляющие вещества и любые другие предметы, представляющие собой угрозу здоровью и безопасности Пользователей услуг, и его персоналу. В случае возникшего подозрения сотрудники Фитнес клуба имеют право предложить Пользователю услуг или сопровождающему его лицу добровольно предъявить личные вещи для досмотра. В случае отказа, Пользователь услуг на территорию Фитнес клуба не допускается. При обнаружении вышеуказанных предметов у Пользователя услуг или сопровождающего его лица на территории Фитнес клуба, администрация Фитнес клуба оставляет за собой право либо приостановить оказание услуг, либо расторгнуть Договор;

 • Проводить персональные и групповые занятия с Пользователями услуг. Члены Фитнес клуба могут пользоваться только услугами тренеров Фитнес клуба.

 • Оставлять без присмотра детей в возрасте до 14 лет на территории Фитнес клуба.

 • Детям и подросткам до 16 лет запрещается посещать тренировочные зоны и занятия для взрослых.

 • Находиться в тренировочных зонах Фитнес клуба в верхней одежде, уличной обуви.

 • Тренироваться в зонах/студиях/залах с голым торсом, в купальном костюме, в верхней одежде, уличной обуви, в шлепанцах, босиком или в носках (кроме специальных занятий), а также без специальной защиты, если таковая предусмотрена занятием.

 • Бросать оборудование (гантели, штанги, блины и прочее) на пол, так как это ведет к повреждению оборудования и напольного покрытия, повышенному шуму.

 • Использовать во время группового занятия свою собственную хореографию и оборудование, не предусмотренное программой занятия.

 • Продолжать занятия с использованием неисправного/сломанного оборудования.

 • Оставлять собственный инвентарь на хранение в Фитнес клубе без предварительной договоренности с Администрацией Фитнес клуба.

 • Самостоятельно менять температурный режим, уровень освещения, направленность телевизионных панелей и громкость звукового сопровождения.

 • Самостоятельно пользоваться музыкальной и другой аппаратурой Фитнес клуба, в т.ч. включать и демонстрировать аудио-, видео- и иные произведения с использованием/применением любых носителей и/или оборудования в помещениях Фитнес клуба. Администрация Фитнес клуба оставляет за собой исключительное право на выбор произведений, транслирующийся в помещениях Фитнес клуба.

 • Передвигать тренажеры, выносить штанги и гантели из зоны свободных весов, выносить из зон/ студий/залов оборудование, предназначенное для занятий.

 • Во избежание несчастных случаев, самостоятельно использовать тренажеры, предназначенные только для персональных занятий без ознакомления с инструкцией или консультации сотрудника Фитнес зала.

 • Принимать пищу в местах, предназначенных для занятий, в зонах отдыха и раздевалках.

 • Использовать аэрозоли.

 • Делать маникюр, педикюр в раздевалке.

 • Сливать гель и шампунь из диспенсера.

 • Сушить одежду и банные принадлежности в сауне.

 • Обливать водой стены в сауне.

 • Вставать ногами на унитаз.

 • Оставлять пустые бутылки и тюбики от использованных шампуней, гелей, кремов и прочей косметики.

 • Использовать стеклянную посуду для напитков во всех тренировочных зонах.

 • Ставить стаканы и другие емкости с водой и/ или иными напитками на тренажеры, музыкальную аппаратуру, оборудование (исключение составляют специальные держатели для бутылок и стаканов на тренажерах).

 • Курить любые виды сигарет, систем нагрева табака, жидкостей и/или находиться на территории Фитнес клуба в состоянии алкогольного, наркотического, токсического опьянения. При этом Пользователю услуг может быть отказано в посещении Фитнес клуба в случае наличия подозрения на состояние алкогольного, наркотического, токсического опьянения.

 • Использовать ненормативную лексику, как при общении, так и в разговорах по телефону на территории Фитнес клуба.

 • Пользоваться мобильным телефоном во время групповых занятий и во время выполнения упражнений на персональных занятиях или самостоятельно.

 • Использовать парфюмерию, мази и другую косметическую продукцию с резким запахом, а также средства, портящие или загрязняющие оборудование и инвентарь Фитнес клуба, сауну (мед, грязевые маски, масла и т.п.)

 • Самостоятельно размещать на территории Фитнес клуба объявления, рекламные материалы, проводить опросы и вести другую рекламную, маркетинговую и иную деятельность.

 • Собирать и/или распространять иными способами информацию о личной жизни Пользователей услуг, сотрудников Фитнес клуба.

 • Проводить кино-, видео- и фотосъемку в Фитнес клубе без письменного разрешения Администрации Фитнес клуба.

 • Резервировать тренажеры, оборудование и инвентарь, места в зале для групповых тренировок (на время продолжительного отсутствия Пользователей услуг в этих зонах), а также в периоды отдыха между подходами и/или оставлять за собой тренажер/оборудование/инвентарь в периоды или оставлять за собой тренажёр на протяжении всех подходов.

 • Тренироваться в зонах/студиях/залах во время технического перерыва, используемого сотрудниками Фитнес клуба для установки и демонтажа специального оборудования.

 1. В случае систематического (два и более раза) нарушения Пользователем услуг Правил посещения Фитнес клуба Договор может быть досрочно расторгнут Клубом в одностороннем порядке, без возврата остатка стоимости не полученных таким Пользователем услуг Услуг и/или Дополнительных услуг.

 2. Клуб не несет ответственности за забытые и утерянные вещи Пользователей услуг. Вместе с тем, если такие вещи были обнаружены сотрудниками Фитнес клуба или переданы сотрудникам Фитнес клуба другими Пользователями услуг, ответственность Фитнес клуба ограничивается согласно законодательству Республики Казахстан. Срок хранения составляет 7 календарных дней.

 3. В случае необходимости и для комфорта Пользователей услуг допускается изменение и дополнение Правил.

 4. Фитнес-клуб не несёт ответственности за оплату персональных тренировок инструктору “на руки”, вся оплата производится только через ресепшн и ответственного администратора

Оплатив Услуги Фитнес клуба Пользователь услуг заявляет, что ознакомился/ознакомилась с условиями Договора, Правилами Фитнес клуба и согласен/согласна их выполнять и не имеют медицинских и иных противопоказаний для посещения Фитнес клуба и получения физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг, оказываемых Фитнес клубом. Фитнес клуб не несет ответственности за вред, причиненный жизни и здоровью Пользователь услуг в результате предоставления Членом Фитнес клуба недостоверных или неполных сведений о состоянии его здоровья.

Лица решившие посещать фитнес клуб обязаны ознакомится и принять настоящий договор или же покинуть фитнес клуб.

x

Отправь заявку и получи купон на скидку от 15 000 до 30 000тг + программу тренировок и питания!

  Открыть чат
  1
  Отсканируйте код
  Напишите нам и мы подробно ответим Вам на любые вопросы по нашим фитнес клубам!